Mirëmbajtje për faqe internet

Suport, mirëmbajtje dhe përditësim (azhornim) për faqe interneti.

Lindja e një fëmije është një ngjarje. Kurse rritja është një proçes. I njëjti parim vlen edhe për një faqe interneti. Pasi web faqja të krijohet, duhet mirëmbajtje.

Suporti dhe mirëmbajtja për faqe interneti dhe web apps (website maintenance and support), përfshijnë disa proçese:

 • Siguria dhe mbrojtja nga sulmet, viruset, malware, etc.
 • Ndërsa teknologjia përparon, faqja e internetit duhet të hapet dhe të jetë funksionale në shfletuesit (browsers) e ndryshëm.
 • Krijim kopjesh të rregullta rezervë të faqeve (website back-up).
 • Përditësim (upgrade) i gjuhëve të programimit, sistemit dhe CMS-së dhe platformave, sa herë dalin versionet e reja.
 • Përditësim (upgrade) i plugin-eve.
 • Përditësim ose azhornim i përmbajtjes së faqeve.
 • Optimizim i përmbajtjes në tekst, imazhe dhe video për në web.
 • Trajnim i administratorit ose web master-it për përditësim.
 • Mbikëqyrje e procesit të përditësimit të administratorit.
 • Krijim i adresave të reja email.
 • Mirëmbajtje e shërbimit të email-it.
 • Monitorim i forumeve.
 • Ridizenjim i pjesëve të web faqes; dizenjim grafik (graphic design), faqosje (layout), zhvillim në front end (front end development), përshtatje për teknikën responsive (RWD – Responsive Web Design).
 • Shërbime opsionale që shkojnë krahas mirëmbajtjes së mirëfilltë: Koordinim i ekipeve të hierarkisë të administrimit, Pershtatja e përmbajtjes për SEO (optimizim për motorrët e kërkimit) e faqeve, Menaxhim i pranisë në Median Sociale, Marketingu i Përmbajtjes (content marketing).

Ekzistojnë disa paketa që ofrojnë një variacion të shërbimeve të mësipërme:

 1. Paketa mirëmbajtje bazë. (Basic website maintenance package).
 2. Paketa mirëmbajtje e avancuar. (Advanced website maintenance package).
 3. Paketa e suportit të plotë. (Full website support package).

ProWeb | Design Studio mund të jetë:

– Mbrojtësi i website-t tuaj.

– Administratori i faqes tuaj të internetit.

– Mbikqyrësi i web master-it të faqes tuaj në web.

Jeni kuriozë për më shumë dhe doni mirëmbajtje për faqe interneti? Kontakt.